สำนักกิจการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนักศึกษา


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: นางสาวพิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ สาขาวิชาการตลาด รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
  รายละเอียด ::
    นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับเกียรติบัตรชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับเกียรติบัตรชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน และในปีการศึกษาเดียวกันได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ด้านคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีนายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว 
   
        วันที่ประกาศ 8 ธ.ค.. 61 ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2018-12-08