สำนักกิจการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนักศึกษา


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: Change your mind, Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย กิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น ผ่านเข้ารอบ 20ทีม
  รายละเอียด ::
   
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น
   
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
   
  ในกิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น CSR TOLLWAY หัวข้อ “Change your mind, Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย” 
  สำนักกงานกิจการนักศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Triple N  โดยมี
  - นายวีรวัธน์   เฉื่อยฉ่ำ 
  - นางสาวสรัญรส   เดโชมัย 
  - นายศุภฤกษ์   แววนกยูง
   
  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   
  สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
   
  โดยมีอาจารย์กฤษกนก  วรรณวีระ เป็นที่ปรึกษา
  ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย กับชื่อผลงาน You Way My Way แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ถือว่าได้นำความรู้ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
   
   
  โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประกวดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านโฆษณาสั้น และส่งผลงานเข้าประกวด และเพื่อให้เยาวชนใช้สื่อออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธีเคาระกฎจราจร การแข่งขันคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายและนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 30 – 31 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินในวันเดียวกัน 
   
   
   
  ผลงานโฆษณาสั้นของทีม Triple N “You Way My Way” ติดตามได้ที่ http://youtu.be/NzXphdCZ_6k
   
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2018-12-08